Bli av med mögel i krypgrund och på vind

Hem

Denna sida handlar om fukt- mögelskador i ditt hus. Läs på våra sidor hur mögel uppstår och varför. Du kan även läsa om riskzoner och vilka skador ett mögelangrepp kan orsaka och hur du bäst förebygger problem och sanerar ditt hus.

Jag vill ha hjälp med mögelsanering.

Vad är mögel?

Vitmögel och fukt i krypgrund

Vitmögel och fukt i krypgrund

Mögel är ett samlingsnamn för mikrobiologiska svampar och finns i många olika former, bland annat i ätbar form som i till exempel mögelost. Men den form som vi fokuserar på här är den giftiga typ av mögel som bildas i bland annat i krypgrund eller på din vind. Ett exempel på mögel är vitmögel som oftast hittas i krypgrund och vind.

Var och varför uppstår mögel?

Mögel trivs och frodas i fuktiga miljöer, gärna med sämre ventilation. Vanliga riskzoner är bland annat badrum, krypgrund, vind och invändigt isolerade källarväggar. Läs mer om orsaker i Krypgrunden och på Vinden.

Hur vet jag om mitt hus drabbats av mögel?

Mögel kan identifieras på olika sätt. Den vanligaste metoden är att beställa en fuktmätning för att hitta riskzoner där mögel kan uppstå eller redan finns. När du beställer en fuktmätning ingår en dosa som du placerar i din krypgrund eller vind i minst 6 veckor, en laboratorieanalys av dosans resultat, en riskanalys och rekommendationer för åtgärd.

Där mögel har börjat att växa kan det även börja lukta lite illa, unket och instängt. Det är dock inte alla mögelsorter som luktar, vilket kan göra det svårt att veta om huset är drabbat.
Ett av de vanligaste sätten att upptäcka mögel är att se det med blotta ögat. Mögel kan se ut som svarta prickar eller annan missfärgning i organiskt material. När du kan se mögel med blotta ögat så har angreppet redan ganska långt gånget då mögel i sig är mikroskopiskt. Om du ser mögel i till exempel din krypgrund eller vind ska du direkt beställa en sanering.

Vilka effekter har mögel på min hälsa?

Mögel kan ge många besvärande symtom, som ofta kan likna en förkylning eller influensa. Snuva, hosta, huvudvärk, trötthet, astma, allergier och även näsblod är några av de symtom som kan drabba dig som bor i ett mögelangripet hus.

Det är dock viktigt att påpeka att inte alla drabbas av dessa symtom, då vissa har bättre immunförsvar eller inte är lika känsliga för det gift som finns i möglets sporer.

Hur vanligt är det att ett hus drabbas av mögel?

Att ett hus kan bli mögelangripet är betydligt vanligare än vad man kan tro. Det är heller inte begränsat till äldre hus, utan det är istället de nyare husen som oftast visar tecken på mögel då de oftast är tätare isolerade och därför inte tillåter fuktig luft att ventileras som i äldre byggnader. Minst 1 av 3 krypgrunder har redan mögelskador som kanske inte syns men som finns där.
Även ca 70% av alla vindar i Västsverige har mögelpåväxt men angreppen varierar olika ställen i landet. Även i en vind är det därför viktigt att utföra en fuktmätning och om nödvändigt installera en avfuktare.