Bli av med mögel i krypgrund och på vind

Mögelsanera krypgrund

Hur uppstår mögel i din krypgrund och när är risken som störst?

fuktskadad ostädad krypgrund

Fuktskadad ostädad krypgrund

Även i en korrekt utförd krypgrund kan du hitta mögel på grund av dess konstruktion. Då en uteluftsventilerad krypgrund ventileras året om så är den kallare än utetemperaturen på sommaren då den behåller sitt kyliga klimat från vintern. Kondens bildas precis som på vinden sedan när den varma luften träffar de kallare ytorna. Då kall luft inte kan hålla lika mycket fukt som kall luft faller denna till marken och kan vid rätt temperatur och luftfuktighet bilda fuktskador och möjligt mögelangrepp. Alltså är risken för mögel i krypgrunden störst under sommarhalvåret.

Hjälper det att ventilera?

I ett område som är kallare än sin omgivning, i detta fallet din krypgrund, hjälper det sällan att mekaniskt ventilera. Detta beror på att  luften som ventileras in är varm och kan därför innehålla mer fukt än kall luft. Så när du ventilerar din krypgrund på sommaren släpper du endast i mer varm och fuktig luft som kan förvärra problemet.

Varför är det farligt med mögel i krypgrunden?

Många tror att mögel i krypgrunden inte är något påverkar dem, då de inte spenderar någon tid i sin krypgrund.
Men mögel stannar tyvärr inte kvar i krypgrunden om det får växa tillräckligt länge. Mögel sänder nämligen ut ett gift, i första hand för att förhindra andra mögelsorter, som ett typ av försvar. Detta är ett luftburet gift som brukar kallas för mögelsporer som följer med den luft som hela tiden sugs upp från krypgrunden upp till bostadsytan. Det är dessa mögelsporer som kan ha många negativa effekter hos olika människor.

Hur du blir av med mögel i din krypgrund

Om du har mögel i din krypgrund är det viktigt att du direkt kontaktar en licensierad sanerare.
Vill du ha hjälp med besiktning eller sanering av din krypgrund kan du läsa mer under Hjälp med mögelsanering.