Bli av med mögel i krypgrund och på vind

Mögelsanera vinden

Hur uppstår mögel på vinden och när är risken som störst?

Svartmögel på vind

Svartmögel på vind

Precis som i krypgrunden så uppstår mögel där det finns fukt. Under vinterhalvåret är det störst risk då varm luft från bostaden tar sin väg upp till vinden där den kyls av mot det kalla taket och släpper då ifrån sig en del av den fukt som följt med.

Ett vanligt problem är att ventilationen i huset är för dålig. Med ett litet övertryck i huset trycks fuktig luft genom bjälklaget och upp på vinden. Den fuktiga luften kondenserar och det organiska materialet suger åt sig fukten. På vintern kan det dessutom blåsa in snö på vinden som smälter och orsakar en vattenskada.

På vintern är vinden speciellt utsatt då temperaturen utomhus kan ändras snabbt från 0 grader till -18 grader på endast några timmar. Om vinden då är oisolerad  mot utsidan faller inomhusklimatet mycket snabbt. Detta ger en effekt av en snabb kondensutfällning mot yttertakets insida som ofta får isbildning som resultat. Isen smälter sedan under de mer varma vinterdagarna och ger en större fukttillförsel som kan skapa ett gynnsamt klimat för mögel. Det enda positiva är dock att mögel inte kan växa om vinden är frusen.

Hur förebygger jag fukt och mögel på vinden?

Trygghetsvakten vind

Trygghetsvakten vind

Det finns många olika lösningar för att försöka undvika ett mögelangrepp på vinden. Det första du bör göra är dock att ta bort allt gammalt skräp som gärna hamnar uppe på vinden. Det är det organiska materialet som drar till sig riktigt mycket fukt och gör de beboeligt för  mögel.

Det bästa du kan göra för din vind är att installera ett system som tar kontroll över klimatet på vinden. Genom att ventilera vinden mer när det är gynnsamt och mindre när det är fuktigare ute än inne på vinden får du en uttorkande effekt.  Trygghetsvakten vind är en sådan produkt. Systemet mäter fukten och justerar värme och ventilation utefter de faktiska förutsättningarna.  Om du har eller haft ett värre mögelangrepp kan du även installera en värmeslinga som värmer upp luften på din vind så mindre fukt kan falla ur luften.
Termiska avfuktare används i stort sätt i alla nybyggda hus idag och du kan läsa mer om Trygghetsvakten vind hos fuktkollen.se.

Hur blir du av med mögel på vinden?

Om du har problem med fukt eller mögelangrepp på din vind bör du rådfråga en sakkunnig på fukt i konstruktioner. Om du vill ha hjälp med en besiktning eller en sanering kan du läsa mer under Hjälp med mögelsanering